Witamy w I LO w Żninie

Unihokej chłopców.

     12 grudnia w hali sportowej w I Liceum Ogólnokształcącego im. Braci Śniadeckich w Żninie odbył się finał wojewódzki w unihokeju chłopców szkół ponadpodstawowych w którym brało udział I LO w Żninie. Do rywalizacji zgłosiły się ponadto drużyny: ZSN Gąsawa,  IX LO Bydgoszcz, Zespół Szkół Elektronicznych Bydgoszcz, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego z Brodnicy,  Zespół Szkół Agro – Ekonomicznych z Karolewa oraz Szkoła Techniczna Zespołu Szkół Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kołaczkowie. Mecze rozgrywano w dwóch grupach, czas gry 2X6 minut. Zawody otworzył Dyrektor I LO w Żninie Andrzej Kurek oraz Powiatowy Organizator Sportu szkolnego w Żninie Maciej Drzewiecki.

Wyniki spotkań: Grupa 1

 ZSN Gąsawa – IX LO Bydgoszcz                  1:0

CKZiU Brodnica - IX LO Bydgoszcz                2:0

ZSN Gąsawa - CKZiU Brodnica                      2:1

                          Grupa 2

I LO Żnin – ZSE Bydgoszcz                             1:0

ST Kołaczkowo – ZSA – E Karolewo                1:1                            

I LO Żnin – ST Kołaczkowo                               4:0

ZSE Bydgoszcz – ZSA –E Karolewo                 5:0

I LO Żnin – ZSA – E Karolewo                          3:0

ZSE Bydgoszcz – ST Kołaczkowo                     2:0                                        

Półfinał 1

I LO Żnin – CKZiU Brodnica                            1:2

Półfinał 2

ZSN Gąsawa – ZSE Bydgoszcz                        0:2

Mecz o V miejsce

IX LO Bydgoszcz – ST Kołaczkowo                   1:0

Mecz o III miejsce

ZSN Gąsawa – I LO Żnin                                 0:0 rzuty karne 0:2

 

Finał

ZSE Bydgoszcz – CKZiU Brodnica                      1:0

Klasyfikacja końcowa:

I miejsce                                            ZSE Bydgoszcz

II miejsce                                           CKZiU Brodnica

III miejsce                                          I LO Żnin

IV miejsce                                          ZSN Gąsawa

V miejsce                                           IX LO Bydgoszcz

VI miejsce                                          ST Kołaczkowo

VII miejsce                                         ZSA – E Karolewo

     Podsumowania oraz wręczenia pamiątkowych medali, pucharów i dyplomów dokonali Dyrektor Powiatowego Zespołu Oświaty Henryk Ciesielczyk oraz Dyrektor I LO w Żninie Andrzej Kurek. Mecze sędziowali Maciej Mazur oraz Michał Jarmołowicz . Organizacją i obsługa zawodów  zajęli się Agnieszka Żalińska i Maciej Drzewiecki.

      Drużyna I LO wystąpiła w składzie: Korneliusz Nitka, Mateusz Wiśniewski, Kamil Staniszewski, Marcin Juchniewicz, Mikołaj Przybył, Sebastian Przybył, Hubert Chareński, Jakub Musiał, Mikołaj Okoński, Jakub Mroziński, Jakub Gebler, opiekun: Maciej Drzewiecki.

ZDJĘCIA.

Unihokej dziewcząt.

     10 grudnia w hali sportowej w Gąsawie odbył się finał wojewódzki w unihokeju dziewcząt szkół ponadpodstawowych gdzie I LO w Żninie obroniło tytuł sprzed roku. Do rywalizacji zgłosiły się następujące drużyny: ZSN Gąsawa, VI LO Bydgoszcz, IV LO Bydgoszcz, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego z Brodnicy oraz Zespół Szkół Agro – Ekonomicznych z Karolewa. Mecze rozgrywano w dwóch grupach, czas gry 2X6 minut.

Wyniki spotkań: Grupa 1

 I LO Żnin – IV LO Bydgoszcz                         3:0

CKZiU Brodnica-IV LO Bydgoszcz                  4:1

I LO Żnin - CKZiU Brodnica                            1:0

                          Grupa 2

VI LO Bydgoszcz – ZSN Gąsawa                     0:3

VI LO Bydgoszcz – ZSA – E Karolewo            2:0                              

ZSN Gąsawa – ZSA –E Karolewo                   5:0

Półfinał 1

I LO Żnin – VI LO Bydgoszcz                          4:0

Półfinał 2

ZSN Gąsawa – CKZiU Brodnica                     0:3

Mecz o V miejsce

IV LO Bydgoszcz – ZSA –E Karolewo             2:1

Mecz o III miejsce

ZSN Gąsawa – VI LO Bydgoszcz                     1:0

Finał

I LO Żnin – CKZiU Brodnica                           1:0

Klasyfikacja końcowa:

I miejsce                                            I LO Żnin

II miejsce                                           CKZiU Brodnica

III miejsce                                          ZSN Gąsawa

IV miejsce                                          VI LO Bydgoszcz

V miejsce                                           IV LO Bydgoszcz

VI miejsce                                          ZSA –E Karolewo

 

     Drużyna I LO wystąpiła w składzie: Agata Mazana, Zuzanna Ratajczak, Milena Romańska, Zuzanna Gwiazda, Kinga Wendland, Zuzanna Koc, Alicja Strzemkowska, Aleksandra Kranz, Kaja Wendland, opiekun: Maciej Drzewiecki.

ZDJĘCIA.

Ranking Liceów i Techników Perspektywy 2020

     9 stycznia opublikowany został Ranking Liceów i Techników Perspektywy 2020. W tegorocznym Rankingu wzięto pod uwagę dane 2085 liceów ogólnokształcących i 1728 techników, które spełniły tzw. kryterium wejścia: maturę w maju 2019 r. zdawało w nich minimum 12 maturzystów, a wyniki średnie z języka polskiego i matematyki zdawanych obowiązkowo były nie niższe niż 0,75 średniej krajowej. Kryteria Rankingu Liceów 2020 to: wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych (30%), wyniki matury z przedmiotów dodatkowych (45%) oraz sukcesy w olimpiadach (25%).
       I Liceum Ogólnokształcące im. Braci Śniadeckich w Żninie zajęło tym razem miejsce 26 w województwie kujawsko-pomorskim (w zeszłym roku uplasowało się na miejscu 28).

Ranking po kliknięciu na link

 

Rozpoczęcie roku szkolnego.

     Dnia 2 września 2019 r. odbyła się uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2019/2020, przygotowaną przez klasę II A. Zdjęcia z imprezy po kliknięciu na link.

Cookies i RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest I Liceum Ogólnokształcące im. Braci Śniadeckich w Żninie ( adres: Sienkiewicza 1, 88-400 Żnin telefon 52 302 01 05)

2) W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się 

z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

3) Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.

4)Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu 
z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych. 

5) Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.

6) Odbioracami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.

Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

-dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.

- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się
 z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

 

Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy.

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia 
o ochronie danych osobowych.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest I Liceum Ogólnokształcące im. Braci Śniadeckich w Żninie ( adres: Sienkiewicza 1, 88-400 Żnin telefon 52 302 01 05)

 

W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

1. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.

2. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.

3. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia.

4. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.

5. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

 - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.

- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się
 z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, 
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.                                                    

 

 KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1:

  1. Administratorem danych przetwarzanych w ramach stosowanego monitoringu wizyjnego jest I Liceum Ogólnokształcące im. Braci Śniadeckich w Żninie (adres: ul. Sienkiewicza 1, 88-400 Żnin, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 52 30 20 105)
  2. W I Liceum Ogólnokształcącym im. Braci Śniadeckich w Żninie powołany został inspektor ochrony danych pani Monika Matela (dane kontaktowe: adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., numer telefonu 530-114-832).
  3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu kontrolowania dostępu do budynków i pomieszczeń jednostki, analizowania incydentów naruszenia prawa, ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i osób odwiedzających jednostkę na terenie monitorowanym.
  4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania. Termin ten może ulec przedłużeniu w sytuacji, gdy nagrania z monitoringu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa, bądź w sytuacji, gdy administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu. Przedłużenie terminu może nastąpić do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
  5. Podstawą prawną przetwarzania wizerunku pracowników oraz innych osób zarejestrowanych przez monitoring jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia (wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze).
  6. Dane osobowe mogą być przekazywane osobom, które wykażą potrzebę uzyskania dostępu do nagrań (interes realizowany przez stronę trzecią).
  7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

-          żądania dostępu do danych osobowych oraz ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

-          wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się
 z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa..

 

Przetwarzanie wizerunku pracowników i innych osób zarejestrowanych przez monitoring znajduje podstawę w przepisach ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917).


                                                                                        Polityka Cookies
 

* Strona www korzysta z plików cookies.
* Cookies to pliki tekstowe, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika, używane przez serwer do rozpoznania urządzenia użytkownika przy ponownym połączeniu. Cookies są pobierane przy każdym wejściu i wyjściu z serwisu. Cookies nie służą do ustalania tożsamości użytkowników a jedynie ich urządzeń.
* Pliki cookies używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.
* Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości       i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Ograniczenie   stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.
* Usunięcie plików cookies może doprowadzić do utraty możliwości korzystania z niektórych funkcjonalności strony www.